CONSULTAS DE GRAMÁTICA

- O SUBSTANTIVO. O XÉNERO E O NÚMERO.   ( Información xeral)
- AS ORACIÓNS COMPARATIVAS.

  • Exercicios sobre os demostrativos

0 comentarios:

Enviar um comentário